Waarom zijn de Verenigde Naties zo belangrijk, waarom moeten we echt gaan samenwerken, geen veto rechten meer! Stop Vetorecht Verenigde Naties!


Inhoudsopgave: (toon / verberg, klik op paragraafnummer)


1.0  Relatie onderwerp met "Einstein's relativiteitstheorie eenvoudige uitleg"
2.0  Inleiding
3.0  Actueel (gerelateerd aan nieuws)
4.0  Waarom moeten we echt gaan samenwerken in de Verenigde Naties, geen vetorechten meer! Hoe moeten we dat gaan aanpakkken?
5.0  Tekst (in 2015 geschreven en ongewijzigd) "Stop Vetorecht Verenigde Naties" uit onderwerp "Einstein's relativiteitstheorie eenvoudige uitleg"


SOMMIGE MALAFIDE WEBSITES VERMELDEN PRIVACY INFORMATIE ILLEGAAL. De eigenaar van dit domein is niet de schrijver van de inhoud, maar een klant met vrije gedachten die privé wenst te blijven!

(2018) Ik probeer met deze vernieuwde webpagina de tekst in te korten, duidelijker te schrijven en overzichtelijker te maken, dus beter te volgen. Uitgebreidere gedachten (met meer tekst dus) kunnen eventueel in de oude versie van deze webpagina worden gelezen. Alles is mijn persoonlijke mening, dus gewoon 1 van de 7,5 miljard verschillende meningen!

Oude versies van deze webpagina: versie 1

1.0  Relatie onderwerp met "Einstein's relativiteitstheorie eenvoudige uitleg"

(2018) In 2015 op een winteravond op mijn balkon kreeg ik het natuurkundige idee over tijd 0 (zie andere webpagina, n.a.v. de verstrengeling van deeltjes) d.w.z. een situatie waarin geen tijd bestaat en dus tijdloos is. Met redeneren (nog niets bewezen) ben ik de laatste jaren tot conclusies gekomen dat de ruimte al tijdloos kan zijn, dat tijd enkel bestaat daar waar materie aanwezig is, dat alles met een oerknal vanuit de vierde dimensie kan zijn ontstaan (februari 2019: wat is nu eigenlijk die vierde dimensie zoals ik die zie?), en dat emergente energie (energie op materie niveau) zowel massa als tijd is, dat energie niet echt fysiek bestaat, dat we in een soort schijnwereld leven waarin niets wezenlijks bestaat maar alles via verbanden aan elkaar is gerelateerd, neem je alle verbanden weg dan verdwijnt de ruimte in een flits (oktober 2018: de relativiteitstheorie heeft deze schijnwereld eigenlijk al bewezen .. maar maart 2019: volgens mij krimpt materie!). Dit geeft mij het idee dat alles toch een betekenis moet hebben, ben niet religieus en heb zoals de meesten onder ons absoluut geen idee van het waarom. Maar ik heb wel het idee dat we alles zelf moeten doen en zelf van de wereld iets moois moeten maken, we moeten vooral samenwerken en alle problemen gezamenlijk aanpakken, ik geloof sterk in de Verenigde Naties als enige oplossing om dit waar te maken, maar dat moet een Verenigde Naties zijn zonder veto rechten, zolang anderen kunnen overheersen komt van deze samenwerking niets terecht! Zo is mijn eerste tekst in 5.0 ontstaan. Stop vetorecht Verenigde Naties!


2.0  Inleiding

(2018) Dit is enkel mijn persoonlijke mening! De meeste mensen zijn welwillend in de wereld maar ik heb het hier steeds over de leidinggevenden van een land. De Verenigde Naties doet veel goede dingen maar het heeft geen enkel effect op de grotere zaken in de wereld. Ik zie de USA steeds als de dwarsligger voor vooruitgang. De USA is steeds bezig met illegale oorlogen hoofdzakelijk in zwakkere landen (buiten de Verenigde Naties om, en om nieuwe wapens uit te testen) die enkel met macht en geld hebben te maken (en niets met menslievendheid) en genereert het ene conflict na het andere waar ook weer steeds negatieve ontwikkelingen uit voortkomen. En het tempo gaat steeds sneller. Dit heeft ook te maken met het feit dat men in eigen territorium nooit schade oploopt, het is in feite gemakkelijk oorlog voeren. Zij wachten steeds op een reden om ergens een oorlog te kunnen voeren, om daarna het land onder controle te krijgen, al lukt dat volgens mij steeds minder en minder en is het enkel schuld die oploopt van het oorlog voeren (niet echt slim dus). Zij hebben ook een obsessie wat Rusland en China betreft, 2 landen waar ze maar geen greep op kunnen krijgen. De technieken die zij zelf steeds hebben gebruikt om landen te beïnvloeden worden nu andersom gebruikt en het lijkt dat de tegenstander daar ook handiger in is, wat een tegenvaller is natuurlijk. Zelf heb ik het idee dat de USA de laatste jaren probeert om de EU in een oorlog te lokken met Rusland waarbij zij op het grondgebied van de EU een oorlog met Rusland willen uitvechten (als dat zou lukken dan hoop ik dat Rusland als eerste met zijn wapens een flinke klap uitdeelt in de USA voordat half de EU in een puinhoop verandert met vele slachtoffers). Ook probeert men in het Midden-Oosten zo’n oorlog met Rusland uit te lokken bijv. via Iran. De USA gaat steeds verder in gokken en veronderstelt dat er nooit kernwapens zullen worden gebruikt (dat zou het einde van beiden betekenen). De rest van de wereld moet het als zijn taak zien deze ontwikkelingen te stoppen, en dat kan enkel via de Verenigde Naties met het stoppen van het vetorecht. Ook is de USA een dwarsligger in het oplossen van het Palestijnse conflict, ook om die reden moet het vetorecht worden opgeheven en moet een tribunaal dit conflict voor eens en altijd beëindigen na 70 jaar. Er kunnen genoeg garanties worden afgegeven militair gezien in getekende documenten bij een twee staten oplossing. Veel landen worden economisch gedwongen (gegijzeld dus) de standpunten van de USA in te nemen, ook dat moet in een hernieuwde Verenigde Naties worden voorkomen. Er moet een einde komen aan het dictatorschap van de USA in de moderne nieuwe wereld! Wees een buffel en ken je gezamenlijke kracht. Stop vetorecht Verenigde Naties!


3.0  Actueel (gerelateerd aan nieuws)

 • (mei 2018) Worden we opnieuw misleid door de USA en is er weer de zoveelste oorlog op komst, wanneer stopt deze krankzinnigheid (gebaseerd op een diep verachtelijk egoïsme)?
 • (juli 2018) Iedereen in het Westen heeft van China geprofiteerd om daar producten goedkoop te laten fabriceren en duurder door te verkopen in eigen land. Men kan niet verwachten dat China bijv. voor 1000 Euro producten exporteert waarvoor 100 manuren zijn gebruikt, en voor 1000 Euro 1 product moet importeren waarvoor 10 manuren zijn gebruikt. Dit noem ik slavenhandel. Daarom vind ik dat producten lokaal moeten worden gefabriceerd en men elkaar moet helpen met nieuwe technieken, zo blijft alles beter in balans! Moet men om redenen toch sommige producten importeren, dan moeten goederen geruild worden (de Verenigde Naties moet de ruilwaarde van goederen bepalen) en als betaalmiddel lokaal worden doorverkocht, zo blijft alles ook beter in balans (denk ik) en is eerlijker! Mogelijk zou er speciaal voor import en export 1 nieuwe wereldvaluta moeten worden geïntroduceerd, zodat dit geen invloed heeft op de lokale valuta, import en export worden betaald met die wereldvaluta, niemand kan meer bedrogen worden, goederen worden omgezet in lokale valuta. Handelsbalansen tussen landen bestaan dan niet meer!
 • (november 2018) Laatst waren er weer 400 zeer sterke buffels verdronken omdat een aantal leeuwen hen aanviel, terwijl ze samen zo enorm sterk zouden kunnen zijn, niet alle dieren weten zich te organiseren. Al zouden er 7.5 miljard buffels zijn, dan nog zouden ze op hol slaan vanwege een paar leeuwen. Het verbaast mij altijd enorm dat wij 7.5 miljard mensen ook niet in staat zijn ons te organiseren zodat het veto recht in de VN kan worden opgeheven, en we gezamenlijk de problemen in de wereld oplossen en anderen kunnen dwingen de juiste weg in te slaan, ook wij zijn bang van een handvol tegenstanders en laten het liever fout aflopen voor onze kinderen in de toekomst (niet enkel milieu maar ook moralistisch)! Denk niet steeds aan jezelf, en weiger de wereld te verlaten als 7.5 miljard (laffe) buffels, laten we ons beter organiseren (en zonder geweld)! Op een gegeven moment kan het leven je tegen je keren (talloze voorbeelden te noemen), ook al denk je hetzelfde als de buren of dorps- en stadsgenoten, enkel door samenwerking ofwel vooruitdenken op wereldniveau, kun je dit voorkomen!
 • (december 2018) Willen we naast overvolle wegen die waarschijnlijk vastlopen, ook nog ons luchtruim volstoppen met vliegende auto's en drones, moet de wereld werkelijk in een gekkenhuis eindigen, moeten we de ambities van sommigen niet flink afremmen die enkel winstgericht zijn en bijv. overal lokaal (landelijk) gaan produceren (en technieken gaan uitwisselen met andere landen) zodat het vervoer flink kan worden ingedamd, en weer gaan genieten van de kleinere dingen (naast de technologie) in het leven omdat al het andere een illusie of hebzucht zijn?
 • (februari 2019) Dit is een enorm leerzaam filmpje over zoals we zijn, kopieer link "https://www.youtube.com/watch?v=cil92V0HSvQ". Honderden sterke buffels zijn bang van 1 leeuw, uiteindelijk hoepelt de leeuw op als de buffels zich minder laf gedragen. Zie de leeuw als de USA (de bestuurders) die ons gedrag goed kent en ervan zeker is dat vele leiders in de wereld bang van hen zijn (vanwege financiële belangen) en overal in meegaan daarom en ze zelfs geleidelijk aan een oorlog kunnen inluizen en elk immoreel gedrag kunnen opleggen. Laten we geen 7.5 miljard (bange) buffels zijn voor een handvol opponenten en Stop vetorecht Verenigde Naties! Start een betere wereld waarin het verstand zegeviert (waarin voor lafheid, onverschilligheid en enkel eigenbelang geen plaats meer is)! 7.49 miljard inwoners willen zo'n wereld, ben dan eindelijk eens niet meer zo bang!
 • (april / mei 2019) Ik denk dat het de USA weer goed gelukt is om landen tegen Rusland op te zetten, op een dag gaat het mis en dan zullen we het weer weten omdat we helaas niet de slimste zijn van het heelal (maar het positieve daaraan is dat sukkels ook geen duivels zijn). Dat zal altijd op de USA agenda blijven staan (obsessies), Rusland moet verzwakt worden en China ook, elk detail moet worden uitvergroot vaak zonder bewijs (dat Intel bewust lekken heeft ingebouwd voor spionage wordt handig door de PR weggemoffeld voor het publiek, die zijn dat en inclusief leiders alweer vergeten), de PR doet de rest wel, zodat men dan beter de eigen zin kan doordrijven. Ook is Iran nu aan de beurt (uitgedacht door de USA en Israël, ook erg sterk in PR zoals het laatste conflict met de Palestijnen, ik geloof dat het 100% hun schuld was de kranten volgende, ze begonnen ineens raketten af te vuren, bovendien wordt bij de brave Palestijnen op de Westoever steeds meer grond in nederzettingen omgezet als dank voor 0% tegenwerking) want er is nog maar net in enkele maanden geen nieuwe oorlog ontketend (in 1980-1988 al 1.000.000 slachtoffers toen de USA nog met hun vriend Sadam Hoessein samenwerkte), mogelijk gaat men nu hun enige (een handelspartner wordt automatisch een bondgenoot, van vriendschap is nooit sprake, het gaat enkel om het geld) vriend (voor even dan) Saoedi Arabië voor het karretje spannen op de een of andere manier, zij kopen de wapens en daarna nog veel meer tijdens de veldslag, duivels slim. Misschien lukt dit nog niet zo goed, maar men is iedere dag bezig een of ander idee uit te werken (met leugens natuurlijk) om een aanval voor het publiek minimaal te rechtvaardigen met de juiste PR. Ook daar gaat de wereld weer in mee en zoals altijd buiten de VN om. Men vergeet 1 ding, als men in het nauw wordt gedreven, kan er een gedachte ontstaan, ok dan gaan we er allemaal aan en dan kunnen wel degelijk atoomwapens worden ingezet (ook uit onverwachte hoek). Maar ja, mochten we ooit een zwart gat binnendrijven, dan is daarna net of we er nooit geweest zijn, de hele mooie geschiedenis van moord en doodslag in 1 keer weg (voor machthebbers moet dat een vreselijke straf zijn, lijkt me). Er valt eigenlijk helaas weinig moois tot nu toe over de planeet Aarde te vertellen (misschien een gefaalde wereld)! Ben nu eens niet zo laf meer, en zet de USA via de VN buiten spel en ga het nu eens onderhand anders regelen in de wereld! Ik denk dat het Westen in zijn periode van macht het heeft verzaakt zijn eigen positie te verstevigen in de toekomst via de VN (geen vetorechten meer) als zijn macht door anderen bepaald gaat worden in de toekomst, jammer van die kortzichtigheden (maar misschien nog niet te laat)!
 • (augustus 2019) Jammer dat veel mensen zelf geen verantwoording kennen (oud of jong), men ziet hun eigen regering en president / premier altijd als hun pappa en mamma, als die iets niet verbieden of aangeven, dan schijnt het geen probleem te zijn voor de toekomst. Zo geven wetenschappers aan dat de wereld eigenlijk voor een deel bebost zou moeten worden om een groot deel van het CO2 probleem aan te pakken, een goedkope en eenvoudige oplossing, maar het zal niet gebeuren. De VN geeft aan dat er veel minder vlees moet worden gegeten om een groot deel van het CO2 probleem terug te dringen, maar het zal niet gebeuren. Regeringen en presidenten / premiers doen niets omdat impopulaire maatregelen hen zelf impopulair maakt, vooral "rechtse" leiders zijn zeer beperkt in hun visies en zien enkel groei en omzet totdat alles letterlijk vastloopt. Op hun beurt zien regeringen en presidenten / premiers weer de USA als hun pappa en mamma, al lijkt er hopelijk een ommekeer te komen dat er meer van het leven is te maken dan enkel obsessies voor geld en macht gepaard gaande met immoreel gedrag!
 • (april 2020) Leren we iets van het corona virus? Leren we iets van de milieu verontreiniging? Leren we iets van de ziektes die ontstaan uit de bio industrie? Leren we iets uit het oorlog voeren met elkaar? Leren we iets uit het te dicht op elkaar leven of met te velen op onze Aarde? Leren we iets uit het laten vastlopen van onze maatschappij? Leren we .. etc. We doen het allemaal zelf! Veel kans dat we later de “corona schade” proberen in te halen door al onze activiteiten in een versnelling hoger te zetten. We kunnen echt veel zaken verbeteren of voorkomen door samen te werken in een Verenigde Naties zonder vetorechten waardoor egoïstische belangen minder kans hebben! Hoe lang zal dit inzicht nog op ons wachten? Wanneer krijgen we lef?
 • (augustus 2020) En wat is nu eigenlijk de overeenkomst volgens mij tussen "iets" geloven (als Einstein deed) en helemaal niets? Het verbaast mij altijd zeer dat zovelen om ons heen zo nuchter over het leven kunnen praten en alles toeval noemen, en helemaal de drang niet hebben om de wereld in het algemeen te willen verbeteren zodat anderen ook een goed leven kunnen hebben, waardoor we zelf ook weer een beter leven krijgen door het voorkomen van oorlogen en rampen. Velen hebben niet dat voorstellingsvermogen om te kunnen zien of het dringt gewoon niet door, dat we in een hele bijzondere wereld leven dat in die grote ruimte is ontstaan. Wat wij ervan maken is ons eigen probleem. Als iemand gelooft, wordt dat heel vaak meteen belachelijk gemaakt met kinderlijke gedachten uit de jeugd die men maar niet los kan laten, een hiernamaals waar we allemaal rond zouden lopen, een god met een menselijk uiterlijk op een troon, die Jezus uit het jaar 0 die ook wel verzonnen zal zijn etc. Volgens mij kun je logisch geloven in iets zonder idee te hebben wat dat zou kunnen zijn, een drijfveer dus en een motivatie om de wereld beter te maken. Op die manier geloofde Einstein ook. Maar de meesten die nergens in geloven, misschien wordt daarbij ook niet zo diep nagedacht, zijn net zo goed belachelijk te maken. Die geloven dat alles oneindig lang heeft bestaan, dus zonder begin, en door miljarden toevallen achter elkaar uit het niets een wereld als de onze is ontstaan met al zijn zeer complexe functies. Die geloven dus ook in een wonder! En daarbij is men hevig geïnteresseerd in dinosaurussen voordat men sterft, die ook bij toeval zijn ontstaan. Je kunt ook denken dat je er bent, de voorgeschiedenis bewijst niets zolang je niet alles weet en zeer waarschijnlijk ook nooit zult weten (in dit leven)! Maar als je zo denkt, dan geef je toe dat de "natuur" ook over een goed denkvermogen beschikt of over een goed AI neuraal netwerk, tenslotte zijn onze gecompliceerde hersens zo ontstaan. En waar zou dat gecompliceerde netwerk zich dan moeten bevinden, misschien in de giftige bodem van Mars etc.? Het lijkt alsof ik negatief overkom, maar dat is niet zo. Er wordt enorm veel verbeterd in de wereld door velen die werkelijk hun best doen. Maar tegelijkertijd lijkt het of de geestelijke leegheid toeneemt met het stijgen van de welvaart, men weet de grenzen niet meer en het lijkt nog enkel om geld en egoïsme te gaan, men moet steeds meer hebben om nog tevreden te zijn. Beide opties zijn moeilijk te bevatten, ergens in geloven of in helemaal niets. Daarom geloof ik net als Einstein in de eerste optie, ergens in geloven, die lijkt mij persoonlijk het meest logisch. Wat zou het leven op Aarde prettiger worden, als iedereen als een betrouwbaar medemens kon worden beschouwd met de juiste mentaliteit. En als niemand meer bezig was de mens als een microbe te bestuderen om er zoveel mogelijk geld uit te zuigen. En niet meer dat zielige en ziekelijke gedoe om rijk te willen worden! Wat is het risico om zo te gaan leven? Dit krijg je nooit als een klein groepje mensen voor elkaar in de wereld, dit kan enkel bereikt worden door intensieve samenwerking, dus een Verenigde Naties zonder vetorechten!


4.0  Waarom moeten we echt gaan samenwerken in de Verenigde Naties, geen vetorechten meer! Hoe moeten we dat gaan aanpakkken?

 • (2018) Er moeten veel problemen in de wereld worden opgelost en dat kan enkel door samenwerking. Doordat veel problemen niet worden opgelost door het vetorecht voedt het wantrouwen tegen de Verenigde Naties, waardoor het lijkt dat dit een Westers orgaan is die enkel gebruikt wordt in het voordeel van het Westen. Bovendien negeert het Westen ook de Verenigde Naties wanneer men de spelregels niet wil hanteren om de eigen zin door te drijven (eigenbelang) en vaak gepaard gaande met fraude of misleiding van feiten, dit alles kan ook straffeloos worden uitgevoerd (ondanks 100.000 den moorden) terwijl andere landen wel gestraft kunnen worden. Daarom moet het vetorecht worden opgeheven zodat elk land ter verantwoording kan worden geroepen en door de gemeenschap gestraft kan worden via sancties, isolatie etc. onafhankelijk van de economische status van een land. Door alle problemen rechtvaardig op te lossen door de gemeenschap (bijv. door tribunalen) zal men zien dat het vertrouwen in elkaar toeneemt en het aantal conflicten sterk zal dalen. De spelregels moeten zodanig worden opgesteld dat culturen van landen beschermd blijven zolang er geen regels worden overtreden. Elk conflict kan door zware sancties, isolatie etc. worden opgelost, gewapend ingrijpen door de Verenigde Naties moet het allerlaatste middel zijn. Sancties etc. kunnen enkel worden opgelegd door de Verenigde Naties, niet door landen om anderen te jennen. Het verleden heeft geleerd dat landen met te veel macht (of streven naar die macht, een soort virus) op een gegeven moment vreemde ideeën kunnen gaan ontwikkelen waarbij anderen letterlijk onder controle worden gehouden. De Verenigde Naties zonder vetorechten kan dit altijd in de kiem smoren, want dan zal het in de toekomst steeds 1 tegen de hele wereld zijn wat geen schijn van kans heeft. Niemand hoeft meer achterdochtig te zijn jegens de ander want de hele wereld beslist en kijkt mee. Het is hoog tijd in 2018 dat we niet enkel goed zijn in technologie maar ook moraal volwassen worden. Op naar de volgende stap voor een betere wereld (in het belang van ieder land en iedereen)! Hieronder bespreek ik diverse problemen en geef een persoonlijke oplossing zoals ik het zie.
 • (mei 2018) Het Palestijnse conflict, dit wordt een iets langer betoog. Men zegt dat het erg ingewikkeld is, ik zie dat niet zo, dat is meer een slimme vertragingstactiek (nu al 70 jaar). Ik zie wel dat het zover is gekomen dat thans ongewapende Palestijnse jongeren mogen worden doodgeschoten (laatste weken al totaal 40 .. de volgende dag al totaal 100) omdat ze met steentjes gooien bij de grens, in welk land zou dit nog geaccepteerd worden door de Verenigde Naties, dat is hier totaal geen probleem meer, daarvoor wordt de veiligheidsraad door niemand bij elkaar geroepen in deze laffe wereld (waarin iedereen nog enkel het geld volgt) dankzij het eeuwige veto van de USA (er was laatst wel wat meer protest uit de wereld maar meestal ebt dit volledig weg, de politieke angst voor de dictator USA is groot). De Palestijnen zijn de Amerikaanse Indianen uit het verleden geworden, gewoon afschieten, niemand die het iets kan schelen. Pas geleden werden nog 160 Russische diplomaten naar huis gestuurd vanwege een nog niet bewezen incident (er was een aanleiding om de spanning flink op te voeren, een hobby van de USA). De Verenigde Naties zijn een lachertje geworden onder het dictatorschap van de USA. Hoe is het Palestijnse probleem kort samen te vatten voor zover ik weet. Onze komische Britse theedrinkers hadden een hobby om overal ter wereld landen binnen te vallen en over te nemen (nog steeds een hobby van sommigen), zo ook in het Midden-Oosten. Die hebben toen indertijd grond van een ander toegewezen aan wat nu Israël is, de Palestijnen zijn de oorspronkelijke Arabische inwoners. Maar dat is het verleden en is echt niet meer terug te draaien, net zoals de USA ontstaan is door genocide op de inheemse volkeren en bizons, en bijv. Nederland massagraven heeft in zijn voormalige kolonies en meerdere landen uit de EU in hun koloniale tijden. Er is echter wel een verschil, de EU heeft zich verbeterd, de USA is nog niet veel veranderd, men vertrouwt zelfs elkaar niet en iedereen heeft een wapen bij zich of thuis liggen zekerheidshalve, en wordt ook vaak gebruikt, wat een maatschappij. De situatie thans in het voormalige Palestina is wel ontstaan na de oprichting van de Verenigde Naties en daar zijn nog steeds regels overtreden. De oplossing is volgens mij niet de spanning opvoeren, een hobby van de USA, maar een Verenigde Naties tribunaal die voor eens en altijd met een oplossing komt, de twee staten oplossing, die door beiden geaccepteerd moet worden (geef de USA geen leiderschap meer, zij zijn gewoon een lid van de Verenigde Naties, niets meer). Als vijandelijkheden dan nog steeds doorgaan, mag er van mij hard worden opgetreden in de vorm van zeer zware sancties, anders komt er nooit een einde aan. Maar ik ben ervan overtuigd dat er daarna vrede zal zijn en dit het hele Midden-Oosten ten goede zal komen. Enkelingen met bepaalde uitspraken moet men met een korreltje zout nemen. Ook hier geldt weer, stop vetorecht Verenigde Naties, de USA zijn thans hard bezig, hersenloos, de spanningen flink op te voeren!
 • (2018) Wapens. Volgens mij kan de wereld wapenvrij worden gemaakt gewoon door het te verbieden wapens te fabriceren of te verhandelen. Zoals met alle regels zal het consequenties hebben wanneer een land zich niet aan die afspraak houdt, dit kan met satellieten en drones in de gaten worden gehouden. Als een hernieuwde Verenigde Naties een feit zou zijn kan zo'n land gemakkelijk geïsoleerd worden en gedwongen worden ermee te stoppen. Er moet enkel nog een Verenigde Naties leger zijn waarin alle landen ter wereld verhoudingsgewijs beroepsmilitairen leveren. En natuurlijk moet er ook nog materiaal worden gemaakt voor dit leger en politie, in fabrieken met een speciale licentie. Als er minder conflicten zullen zijn door intensieve samenwerking zal dit alles sterk gereduceerd kunnen worden, het zal enkel nodig zijn kleinere conflicten in de kiem te smoren. Enorme budgetten zullen vrij komen om belangrijkere problemen aan te pakken en de bevolking te ondersteunen.
 • (2018) Internet en data opslag. Iedereen weet nu wel dat er met het internet enorm wordt gemanipuleerd door iedereen. Het is de mens eigen als er gemanipuleerd kan worden, dan gebeurd het ook. Een belangrijke stap zou zijn denk ik, dat alle publieke zaken op wereldniveau altijd onder de jurisdictie van de Verenigde Naties vallen, dus ook internet en dat landelijke dataopslag onder de overheid van dat land valt terwijl burgers natuurlijk wel moeten betalen daarvoor. Er moeten enorme boetes kunnen worden opgelegd door de Verenigde Naties bij misbruik. Op deze manier zal denk ik het misbruik wel dalen. Bij meer vertrouwen zal er ook minder animo zijn om te misbruiken.
 • (2018) Milieu en overbevolking. Alleen door samen te werken kan de milieu vervuiling wereldwijd worden aangepakt en schone energie worden opgewekt. Zonder vetorechten wordt ieder land door de meerderheid gedwongen hieraan mee te werken. Het raakt aardig vol in de wereld en het lijkt mij verstandig om dat ook aan te gaan pakken op de een of andere manier.
 • (2018) Dierenleed. Zowel mens als dier moet goed behandeld worden in dit leven. Ik denk zelf als vegetariër zijnde, dat er steeds meer alternatieven worden gevonden voor vlees en vis. Maar er moet een wereldwijd verbod komen op het mishandelen van dieren. Bijv. een kreeft levend in de kokende olie gooien, is ook een ernstige vorm van dierenmishandeling. Als er toch dieren geslacht moeten worden, moet dit op een vriendelijke en zeer snelle manier worden uitgevoerd.
 • (2018) Onderkomen. Een onderkomen zoals huis, appartement etc. is een basisgoed. Ik vind dat daarmee niemand mag worden uitgebuit. Thans zijn in Westerse landen de huren enorm hoog waardoor mensen een te groot deel van hun inkomen aan huur moeten betalen, ook kunnen starters niet eens meer een huis of appartement kopen.
 • (2018) Onderwijs. Iedereen moet een kans krijgen zich te ontplooien.
 • (2018) Inkomen. Volgens mij zijn er veel mensen in de wereld die een obsessie hebben voor geld, waardoor overdreven luxe ontstaat en dus milieuproblemen. Het lijkt mij goed het inkomen wat iemand kan vergaren gelimiteerd is d.w.z. niet belachelijk hoog voor de bijbehorende inspanning. Op deze manier kan de milieuvervuiling worden afgeremd door te gedreven mensen en eindigt de wereld mogelijk niet in een gekkenhuis. Is de winst uit een bedrijf toch te hoog dan zal dit geld op een andere manier moeten worden verdeeld of besteed zodat niemand over zijn limiet gaat.
 • (2018) Ruimtevaart. Delfstoffen in de ruimte mogen enkel geëxploiteerd worden eventueel onder de jurisdictie van de Verenigde Naties. Dus de landen gezamenlijk bepalen hoe deze eventuele exploitatie vorm gaat krijgen.
 • (2018) Robotisering. De Verenigde Naties moet gaan bepalen hoe ver de robotisering mag gaan en moet enorme hoge boetes kunnen opleggen aan landen die te ver zijn gegaan. Robotisering kan handig zijn voor te zware werkzaamheden voor mensen. Het moet volgens mij nooit een mens helemaal kunnen vervangen maar ik denk dat hierin veel overdreven wordt, de menselijke hersenen vervangen door een machine kan mogelijk wel nooit en dus ook nooit de mens vervangen. Doordat een robot niet menselijk is, kan deze ook rare trekjes gaan ontwikkelen waardoor deze onbetrouwbaar wordt om in te zetten voor bepaalde werkzaamheden. Bijv. een slimme schaakrobot is geen mens, maar kan enkel goed schaken. Of denk aan een tamme leeuw, die je ineens na jaren aanvalt, omdat het geen mens is. Een zelfsturende auto lukt misschien wel nooit, dan zou een chauffeur vervangen kunnen worden, wel onderdelen slimmer maken, het blijft dan gewoon ondersteunende techniek!
 • (2018) Klokkenluiders. Klokkenluiders moeten beschermd worden door de Verenigde Naties zodat geen enkel land achterbakse of stiekeme activiteiten kan ontplooien en dus ongezien regels kan overtreden.
 • (2018) Economie. De economie is vooral belangrijk om er lokaal voor te zorgen dat iedereen een redelijk inkomen heeft. Dit moet vooral gericht zijn op lokaal en niet globaal (wereldomvattend). Men moet niet willen verdienen aan de gehele wereld met het doel superrijk te worden waardoor alles uit balans raakt. Ook vind ik het erg asociaal om overal hoogopgeleiden uit andere landen binnen te halen, of uit vluchtelingen te selecteren, waardoor de ontwikkelingen in die landen achterblijven! Men moet vooral lokaal produceren voor de eigen bevolking in een land, en technologie uit willen wisselen aan andere landen (dus elkaar) voor hetzelfde doel te bereiken. Dat producten daardoor duurder kunnen worden en de ontwikkelingen wat trager verlopen, lijkt mij totaal geen probleem naast de voordelen. Dit vereist een mentaliteitsverandering waarin de Verenigde Naties weer veel kan betekenen. Het gaat er vooral om dat iedereen tevreden is en zich gelukkig voelt (op een gezonde manier natuurlijk, als iemand enkel gelukkig kan worden door hebzucht, dat kan enkel door opvoeding worden afgeleerd), meer is er niet te halen uit het leven volgens mij!
 • (2018) Politiek. Er is altijd veel onrust onder de bevolking, ook in de welvaartslanden. Oorzaak is dat er altijd beslissingen worden genomen door een groep vertegenwoordigers waarvan de intenties niet altijd zuiver zijn, en opgedrongen worden aan de bevolking zonder echte instemming. Hoe zou je dit kunnen voorkomen in de toekomst? Volgens mij door zgn. beleidsraden in te voeren die verspreid liggen over een land met daarin veel vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking die echt contact hebben met de bevolking. Bij nieuw beleid moeten ook deze beleidsraden worden geraadpleegd. Referendums zijn dan ook niet meer nodig omdat niet iedereen de kennis heeft op elk terrein tot een zuivere conclusie te komen. De Verenigde Naties zou ook dit moeten aanmoedigen.
 • (2018) Politieke angst voor de USA. De USA heeft een groot leger kunnen opbouwen tijdens WOII in eigen territorium waar zij nagenoeg nog nooit aangevallen zijn. De USA en geallieerden (400.000 Amerikaanse slachtoffers) hebben samen met de Russen (23.500.000 slachtoffers) Europa bevrijdt. Churchill deed na de bevrijding het voorstel om de Russen na al hun verliezen ook te verslaan, waren natuurlijk erg verzwakt (dieper kun je niet zinken moralistisch) maar daar is vanaf gezien. Daarna heeft de USA nog vele oorlogen gevoerd, waar die van Vietnam wel de smerigste was. En natuurlijk zijn wij hen dankbaar voor de bevrijding (de Russen ook). Al lange tijd ben ik persoonlijk niet meer blij met de USA d.w.z. met de leiders, de gewone mens is altijd welwillend. Er is een Verenigde Naties opgericht dat zou vooruitgang moeten geven, maar door het vetorecht en het eigenzinnige gedrag van de USA biedt dit geen enkele vooruitgang meer, eerder achteruitgang. Het Palestijnen conflict heeft ook duidelijk aangetoond dat de USA met twee maten meet, het heeft geen enkele interesse mee te werken aan het oplossen van het conflict. De cultuur in de USA is dat men bewondering en respect heeft voor rijke mensen, de Palestijnen zijn verre van rijk dus daar heeft men geen respect voor. De regels in de Verenigde Naties gelden voor alle landen maar niet voor de USA, vandaar de illegale inval destijds in Irak en het ongestraft vermoorden van 100.000 den mensen daar op een vrij gemakkelijke manier. De toekomst zal uitwijzen welke ellende we nog verder krijgen te verduren met deze oncontroleerbare macht. De USA is nu eenmaal nog de grootste economie ter wereld en andere landen zijn economisch afhankelijk in dit web. De Verenigde Naties moet de bedoeling hebben de wereld vooruit te helpen door intensieve samenwerking, maar naast het vetorecht bedreigt de USA iedereen met sancties die hun gedachten niet delen, dat veroorzaakt een verlammende angst voor de USA en durft men zijn werkelijke gedachten niet meer te uiten, waardoor de vooruitgang helemaal stil is komen te liggen en er geen enkel probleem meer wordt opgelost. De dictator USA is veranderd in de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Toch moeten alle landen samenwerken om het vetorecht op te heffen en daarvoor lef te tonen, eventueel als het niet anders kan een nieuwe Verenigde Naties op te richten, en eventueel de USA te negeren totdat zij zich weer aansluiten bij de gemeenschap en een andere weg inslaan, het is dan een gewoon meewerkend lid geworden net zoals de rest van de planeet Aarde!


5.0  Tekst (in 2015 geschreven en ongewijzigd) "Stop Vetorecht Verenigde Naties" uit onderwerp "Einstein's relativiteitstheorie eenvoudige uitleg"

Laatste nieuwe gedachte (lees in 3.0 in onderwerp "Einstein's relativiteitstheorie eenvoudige uitleg"), er bestaat een onzichtbaar heelal met tijd 0 ofwel tijdloos enkel gebruikt in situaties door deeltjes en (of door) een "zeer snel ofwel onmiddellijk" signaal (het verborgen "God's?" kanaal om met iedereen en alles in het heelal direct te communiceren tenminste als men ontdekt hoe te gebruiken, kan wel eeuwen duren), en een zichtbaar heelal (Einstein blijft nog steeds gelden, deeltjes zijn hier zichtbaar, hetzelfde deeltje zelfs op meer plaatsen tegelijkertijd, en maak niet de fout in formules om met de afstand in het zichtbare heelal te rekenen terwijl het deeltje in het onzichtbare heelal was) .. dit onzichtbare heelal met tijd 0 ofwel tijdloos kan niet op zichzelf bestaan, enkel verweven met het zichtbare heelal .. welke gekwalificeerde natuurkundige durft deze gedachte aan en schrijft mogelijk geschiedenis als alles klopt (denk aan meneer Higgs, volg je eigen gedachten)? .. indien iemand contacten heeft in de wetenschappelijke wereld, laat ze naar dit idee kijken .. waarom werd Einstein bekend, hij gebruikte een feit aangeboden door Lorentz (NL) die er zelf geen raad mee wist (het was een "vreemd" feit, geen theorie maar een hard feit, hoe meer tegenwerking hoe langzamer de tijd, zelfs tijd 0 ofwel tijdloos, het duurde lang voor de acceptatie) .. de quantummechanica levert ook "vreemde" feiten aan (ook geen theorie maar harde feiten, helemaal geen tegenwerking, tijd 0 ofwel tijdloos, ook weer even wennen), waar is de natuurkundige zoals Einstein die harde feiten omzet (typisch hoe de hersenen kunnen werken, ik lees werkelijk niet veel over deze onderwerpen vanwege te weinig tijd i.v.m. mijn werk, maar denk er wel veel over buiten mijn werk, het deel natuurkunde waarin je ver kunt komen met logica, eigenlijk berust dit beeld van mij over tijd helemaal op de Lorentz formule, in de nacht op mijn balkon in jan. 2015 een klein sigaartje rokende kreeg ik het bovenstaande idee plotseling alsof het werd ingefluisterd, ik dacht als er een God zou bestaan hoe zou deze het heelal kunnen besturen met zijn grote afstanden, een magisch moment voor mijzelf, maar dat zegt nog niets natuurlijk al klinkt het logisch, bij wat lezen op internet dekt dit idee, wat anderen ook al kunnen hebben, het begrip non-lokaliteit in de quantummechanica) .. nu vind ik het zelf ook spannend worden (maar weinig tijd) om te gaan ontdekken / lezen waar in de theorie "totaal geen tegenwerking" is binnengeslopen (of toeval?) ..

Ik heb geen religieuze achtergrond, ik ben humanist. Met deze mogelijke ontdekking ooit (er is mogelijk toch meer) kan ook de wereld uit een neerwaartse spiraal worden gehaald, arrogantie en de overheersende gedachte "het gaat enkel om mij of mijn groep, om onze eigen zelfverrijking, ik gebruik mijn slimheid enkel voor mij of mijn groep, dat is mijn enige doel in dit leven, na mij of mijn groep de zondvloed, ik doe er alles voor om mijn doel te bereiken, via slinkse wegen of massapsychologie, ik geef niets om anderen in de wereld maar gebruik hen slechts voor uitbreiding van macht en/of zelfverrijking, ik wil wel kinderen maar hun toekomst interesseert me niet echt, een ander te willen overheersen met de eigen ideeën, macht is een obsessie voor mij, geld is een obsessie voor mij, ik rust niet in mijn korte leven voordat ik net zoveel geld heb als 10000 mensen gezamenlijk ook al wordt ik er niet gelukkiger van en kan ik er in feite niets mee doen etc.", de mens heeft bewezen alles te kunnen en toch komen we niet verder. Stimuleer de gedachte om zowel aan het welzijn van medemensen als dieren te denken, behandel beiden goed, stop met primitief gedrag en wreed te zijn (bijv. geen levende kreeften in de kokende olie te gooien anno 2015). Via een sterk verbeterde rechtvaardige Verenigde Naties zonder veto rechten (een wereldregering) en hierop gericht onderwijs (en gecontroleerde bevolkingsgroei), kunnen we samen iets moois van deze wereld maken (waarbij iedereen zich aan de regels van de Verenigde Naties dient te houden voor mens en dier o.a. een grens in persoonlijk bezit, geen uitbuiting op basisgoederen zoals huizen, iedereen een kans op zelfontplooiing etc.). Samen staan we echt sterk en kunnen we alles aan!


Oude versies van deze webpagina: versie 1


(2015) Enkel de tekst "Stop Vetorecht Verenigde Naties" uit onderwerp "Einstein's relativiteitstheorie eenvoudige uitleg" hierboven, is vertaald in verschillende talen door vrijwilligers of betaald, zie onderaan de Engelse pagina.

(2015) Het idee van dit project is het verspreiden van een gedachte in de natuurkunde maar ook gedachten over de Verenigde Naties, beiden gekoppeld, beiden alleen zijn niet krachtig genoeg, het is gewoon een manier een gedachte te verspreiden daar is meer, om meer kracht of redenen te geven om de wereld te verbeteren en niet enkel aan jezelf te denken, uiteindelijk zal dit in niets eindigen.